Dvodnevni seminar i trening

Javni nastup
ili kako da osvojite publiku i kako da ovladate ciljnim javnostima?

Agencija za odnose s javnošću, marketing i konsalting PRAGMA, organizuje dvodnevni trening - seminar "JAVNI NASTUP ili kako da osvojite publiku i kako da ovladate ciljnim javnostima".

Kome je seminar namenjen?

 • ljudima iz sveta biznisa, menadžerima za odnose s javnošću, portparolima, odnosno onima koji najčešće nastupaju u javnosti, prvenstveno u medija masovnog komuniciranja;

 • predstavnicima sportskih i institucija kulture, udruženja građana i nevladinih organizacija;

 • političarima - funkcionerima lokalne i državne uprave koji žele da unaprede svoj nastup u javnosti;

 • svima onima koji nameravaju da se kandiduju na sledećim parlamentarnim i lokalnim izborima...

Šta PRAGMA obezbeđuje?

Za polaznike radionice obezbeđeni su savremeni programski sadržaji, pisani materijali (skripte), mentorski rad i kreativne radionice.

Program seminara JAVNI NASTUP

 • proces komuniciranja, proces političkog komuniciranja:

  • politička komunikacija
  • informisanje
  • odnosi s javnošću
  • marketing
  • propaganda
  • spinovanje
  • indoktrinacija

 • osnove odnosa s javnošću:

  • definisanje odnosa s javnošću, uloga PR službe, definisanje identiteta i imidža (lični identitet i imidž, identitet i imdž organizacije)
  • definisanje ciljnih javnosti, interne i eksterne javnosti, akcenat na odnose s eksternim javnostima - lokalnom zajednicom, investitorima, poslovnim partnerima, konkurencijom, saradnicima, medijima (štampa, radio, TV) i novinari kao pojedinci

 • neverbalno komuniciranje:

  • prednosti poznavanja neverbalnih "trikova" u komunikaciji tokom javnog nastupa, upoznavanje sa osnovnim činiocima i elementima neverbalnog komuniciranja: kontakt očima, izraz lica, položaj tela, telesni kontakt, pokrete tela; stav, hod, pogled, držanje, glas, dikcija, govor, retorika, držanje govora, gestovi, mimika
  • tema će biti obrađena i kroz kreativnu radionicu

 • praktičan pristup javnom nastupu:

  • nastup u medijima, nastup na javnim skupovima, okruglim stolovima, tribinama; za svaki javni nastup primenjuju se nešto drugačiji i specifičniji kriterijumi, koji se ujedno mogu kombinovati i usvojiti za sve vrste javnog nastupa
  • poslovno komuniciranje, protokol, profesionali imidž, poslovni izgled, poslovno ponašanje, bonton, veštinu prezentacije ideje o kojoj se govori i koju želite preneti javnosti
  • pitanja i odgovori tokom diskusije, tj. tokom govora i obraćanja ciljnoj javnosti, argumentacija i potkrepljivanje činjenicama teme o kojoj govorite
  • uvežbavanje govora, priprema govora, oslobađanje od treme pred nastup, specifičnosti nastupa u medijima u odnosu na ostale vrste javnog nastupa
  • tema će biti obrađena i kroz kreativnu radionicu: brifovanje za nastup u konkretnim emisijama

Tokom seminara "načećete" većinu tema neophodnih za efikasan javni nastup

Izbor medija koji najefikasnije odgovara vašim potrebama; Intervju u medijima i PR-u; Različiti tipovi i vrste voditelja na TV i radiju; Poželjno ponašanje u studiju; Kultura poslovnog odevanja: oblačenje za TV - studio; Prevazilaženje problema "nepripremljenog voditelja"; Gestovi, mimika, pokreti govornika u TV - studiju; Odnos prema voditelju koji nema (ili ste vi uvereni da nema) dobre namere; Značenje i standardi neverbalne komunikacije; Razvijanje govorne kulture; Principi uvežbavanja glasa; Kako da se izborite sa tremom; Govor na skupu / sastanku (na mestu ili za govornicom); Okrugli sto sa više učesnika; Psihološke pripreme govornika; Fizičke pripreme govornika; Bonton u TV / radio studiju; Poslovni bonton na stručnom skupu, proslavi, manifestaciji, u radosti i žalosti...; Izgrađivanje originalnog sopstvenog stila govorništva i javnog nastupa

Plaćanje

Cena učešća na seminaru JAVNI NASTUP neto 12.900 dinara. Za više polaznika iz jedne organizacije obezbeđen je popust. Moguće plaćanje u ratama.

Ko su predavači?

Predavači su eksperti za PR, marketing, psihologiju i medije, kao i univerzitetski profesori i poznati novinari, sa liste predavača Trening radionice za PR koju, od 2000. godine, organizuje agencija "Pragma".

Kontakt

"Pragma"
Francuska 14
Beograd
tel. 3234-439
www.pragma.rs
office@pragma.rs
treningradionica@pragma.rs