Reference predavača

 

Prof. dr Miroljub Radojković

Redovni profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu (predmet: komunikologija). Bio je član Radio-difuznog saveta Srbije.
Objavljene knjige: "Savremeni informaciono-komunikacioni sistemi", "Međunarodno komuniciranje", "Podela mišljenja", "Osnove komunikologije" (koautor T. Djordjević), "Društvo, mediji i komuniciranje" (koautor M. Miletić).
Oblasti naučnog interesovanja: sistemi masovnih medija, javno mnjenje, međunarodno komuniciranje, teorije komuniciranja, sociologija svakodnevnog života.
Predavao na Fakultetu dramskih umetnosti, Beograd; Univerzitetu u Tampereu, Finska; Fakultetu za diplomatiju i medjunarodne ekonomske odnose i International Instittute for European Studies, Univerziteta u Trstu, Italija

Doc. dr Veselin Kljajić

Profesor novinarstva na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu (predmeti: teorija i tehnika novinarstva; novinarstvo u štampi (interpretativno novinarstvo).
Objavljene knjige: "Intervju u štampi, u on-line magazinima i na internetu", "Savremeno novinarstvo" (koautor)
Predavao na Univerzitetu umetnosti u Beogradu, ALU u Beogradu, Filozofskom fakultetu u Banjoj Luci; na treninzima iz oblasti komunikacijskih veština namenjenih zaposlenima u Evropskoj agenciji za rekonstrukciju, Unicef, Euro Health itd.

dr Zoran Ilić

Psihijatar, psihoterapeut i biznis kouč, trener u komunikacijskim veštinama, konflikt i stres memad i drugim menadžerskim i liderskim veštinama u radu u velikim kompanijama, osnivač i direktor Centra za edukaciju, konsalting i menadžment MasterSkills. Bogato iskustvo stekao u SAD, u EMDR-Eye Movement and Reprocessing, metodi za savladavanje anskioznosti i stresa i metode za poboljšanje poslovnih sposobnosti. Trener psihodrame. Vodi edukativne grupe, kao i radionice iz primene metoda rada u grupi i role play metoda više od 15 godina. Član editorial borda američkog univerzitetskog časopisa Conflict and Health kao i EMCC European Mentoring and Coaching Council i ICF International Coach Federation.

Željko Vojinović

Direktor agencije za politički menadžment i marketing SENAT. Predsednik UO nevladine organizacije "Serbal". Član Upravnog odbora Nacionalnog karling saveza Srbije. Član Udruženja novinara Srbije i Međunarodne federacije novinara.
Autor, realizator i savetnik, brojnih političkih kampanja u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini.
Predavač i saradnik u više trening radionica, seminara i drugih nastavno-obrazovnih programa, kao što su: Pragma, Bugarska internacionalna politička škola itd. Autor brojnih stručnih radova iz oblasti političkog marketinga i menadžmenta. Direktor i glavni i odgovorni urednik nedeljnika "Banatske vesti".
Autor i producent većeg broja tv emisija. Autor medjunarodnog projekta "Leader of Europe". Autor knjiga "Od kandidata do odbornika" i "7519".

Vladimir Ilić

Specijalizirao novinarstvo i PR u Holandiji i Danskoj. Bio je načelnik odeljenja za strane medije u Saveznom ministarstvu za informisanje i pomoćnik saveznog ministra za informisanje. Bio je član Upravnog odbora RTS, autor knjiga "Familija - medijski poredak novog sveta" i "Imperija - glosar XXI veka za vladare, vojnike, novinare i razbojnike". Stručnjak za lobiranje. Šef kabineta zamenika premijera Vlade Srbije.

Mirko Marinović

Više od 20 godina pomoćnik saveznog sekretaa za informisanje - na čelu sektora za rad sa domaćim i stranim novinarima. Organizator međunarodnih skupova i press eventa u našoj zemlji (samiti nesvrstanih: I i IX, KEBS, UNESCO, MMF, Svetska banka, Interpol, desetak međunarodnih novinarskih skupova). Dobitnik više državnih i novinarskih priznanja za rad u oblasti informisanja, pored ostalog, nosilac francuskog odlikovanja "Legija časti - komandir".

Docent Marko Stojanović

Profesor scenskog pokreta na Akademiji lepih umetnosti (katedra za glumu) u Beogradu. Završio Fakultet dramskih umetnosti, odsek gluma. Specijalizirao pantomimu u školi Marsela Marsoa u Parizu. Predsednik Karling saveza Srbije i član rukovodstva Olimpijskog komiteta Srbije. Radio kao PR menadžer Instituta za onkologiju i hotela "Hajat". Predsednik Karling saveza Srbije i Crne Gore. Predsednik Asocijacije umetnosti i medija - pomoć za mlade i zdravlje.
Predavao u Francuskoj diplomatskoj školi u Beogradu, profesor scenskog pokreta na katedri za glumu Meridian College, stručni saradnik na katedri za glumu FDU Beograd.
Završio kurseve i specijalizacije: filmske glume, FEMIS (Evropska filmska federacija), Pariz 1994 ; filmske glume, Univerzitet Južne Karoline, Kolumbija (SAD) 1990; kurs filmske režije i produkcije 16/35 mm, Institut za medije Južne Karoline, Kolumbija 1990;
Profesionalna obuka u oblasti filmske režije i montaže, škola Mon Film A Moi, Pariz 1993/94. Profesionalna obuka u oblasti pozorišne režije, pozorišna kompanija l' Espace d'un Instant, Pariz 1994.

Zoran M. Marković

Koordinator Programa za odnose sa javnošću Centra za razvoj neprofitnog sektora. Urednik na RTS, emisija "Da Možda Ne".

Saša Barbulović

Predavač na Akademiji lepih umetnosti, odsek menadžment medija. Bio je mentor na predmetu "Televizijsko novinarstvo" na Fakultetu političkih nauka. Glavni urednik Jutarnjeg programa i Beogradske hronike RTS-a. Koautor knjige "Amnezija javnosti - od propagande do terorizma".

Mugdim Šehalić

Menadžer programa na Beogradskom sajmu. Urednik Radio Sajma - Poslovnog radija i urednik magazina "Taboo". Autor knjige "Udaraj u gong i prodaj svoje proizvode".

Vesna Andrejević

Nezavisni konsultant u oblasti PR-a i marketinga. Izvršni direktor u marketinškoj agenciji "Profile". Bila je direktor Centra za odnose s javnošću u "Sartidu".

Sanja Miloradović

Psiholog. Asistent u DILS projektu Ministarstva prosvete i nauke. Aktivista nevladinih organizacija "Iz kruga", "Most", "Lastavica". Trener za oblasti: tolerancija na različitosti, rad sa stresom, rešavanje konflikata, organizacija tima.

Dragana Ilić

Psiholog, geštalt psihoterapeut, trener u oblasti komunikacijskih veština. Svoju profesionalnu praksu obavlja u privatnom psihološkom savetovalištu "Prostori" u Beogradu kao psihoterapeut baveći se individualnom, grupnom, terapijom parova i konsaltingom za organizacije. Takođe radi kao edukator i supervizor u Evropski akreditovanom institutu "Geštalt studio Beograd" u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj.
Bogato profesionalno iskustvo sticala je kao aktivan član grupe Most (Udruženje za saradnju i posredovanje u sukobima) radeći na programima komunikacijskih veština, upravljanja sukobima, pregovaranja, medijacije, asertivnosti, timskog rada, veština prezentacija, liderstva, antistres programa.

Jasmina Kujundžić

Šef gradilišta "Kolubare B". Radila kao HR menadžer u "Termoelektro" i JKP "Parking servis" Beograd. Specijalizirala HR u Sloveniji.

Dušica Petrović

Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, magistrirala na međunarodnoj postdiplomskoj školi ECPD u Beogradu, na predmetu upravljanje ljudskim resursima, sa temom: "Kritička analiza generatora i procesa neformalne komunikacije u domaćim preduzećima". Direktor za ljudske resurse kompanije "Magna International". Radila kao šefica kabineta predsednice Narodne skupštine Srbije. Od 2000. godine do 2007. radila u Kompaniji "Simpo", gde je osnovala Centar za upravljanje ljudskim resursima. Kao direktor administracije (ljudski resursi, pravni i opšti poslovi) tokom 2007. bila je član tima koji je pripremio otvaranje hotela Holiday Inn u Beogradu. Od januara 2008. radila je za belgijsku kompaniju "Carmeuse", najpre kao HR menadžer za bivše jugoslovenske republike, kao v.d. direktora za pravne poslove, dozvole i zaštitu na radu, a potom i kao zamenik pravnog savetnika za Centralnu Evropu.
Trenutno priprema doktorat i bavi se faktorima koji utiču na stepen angažovanosti i posvećenosti zaposlenih.

Ivana Stevanović

Izvršni direktor Centra za razvoj neprofitnog sektora. Bila je urednik web portala za Srbiju Oneworld - Platform for South East Europe (2006-2007), urednik sajta Radija B92.net (2000-2002); novinar i urednik emisija Dnevnik i Kažiprst na Radiju B92 (od 2002); novinar u Radio Indeksu, Studiju B, "Blicu", "Demokratiji", "Borbi"...

Predrag Karasović

Vođa projekata PR agencije Pragma i predavač u Trening radionici za PR i odnose sa medijima. Gostujući predavač na temu "Korporativni identitet i korporativni imidž u funkciji PR-a" (Fakultet za medije i komunikaciju Univeziteta Singidunum u Beogradu). Vodi projekte u oblasti odnosa sa medijima, korporatitivne komunikacija, identiteta, integriteta i imidža, sponzorstava. Pisao tekstove iz oblasti poslovnih komunikacije za Demokratiju, Danas, Ekonomsku politiku, E-magazin.

Dragana Lalović

Diplomirani politikolog za novinarstvo i komunikologiju. Zaposlena na poziciji projekt menadžera u PR agenciji Pragma. Višegodišnje iskustvo u radu sa odnosima s javnošću, marketingu i analizi medija. Učestvovala u nekoliko istraživačkih projekata medijske analize za potrebe Medija centra i NUNS-a. Oblasti interesovanja: medijski menadžment, kvantitativna i kvalitativna analiza medija, javno mnjenje, komunikologija, oglašavanje.

Cvijetin Milivojević

Direktor PR agencije Pragma. Od 2002 - 2007. predavač na Fakultetu političkih nauka u Beogradu (predmet: "Odnosi s javnošću").
Autor knjiga "Na prvu loptu: političko komuniciranje u Srbiji 1990 - 2007"; "Kosmet ili Kosova" (koautor Bahri Cani), "Globalno Potemkinovo selo - medijski rat od 1990. do 1995. i "Novinar - Vaš prijatelj; priručnik za uspešne odnose s medijima" (I i II izdanje), koautor knjige "Etika javne reci u politici i medijima".
Trostruki je dobitnik nagrade "Borivoje Mirković" za najbolje studentsko novinarsko ostvarenje na Beogradskom univerzitetu. Prvi je dobitnik prestižne novinarske nagrade "Stanislav Staša Marinković" za 1993. godinu.
Kao novinar je sarađivao u Studentu, Radio Sarajevu, Politici, NIN-u, Borbi, dnevnom listu "Sme" iz Bratislave. Bio je član uređivačkog kolegijuma Borbe (potom Naše borbe), v.d. glavnog i odgovornog urednika i zamenik glavnog i odgovornog urednika i urednik unutrašnjopolitičke rubrike "Blica", odgovorni urednik "Demokratije"; bio je izvršni direktor agencije PRA. Trenutno je i kolumnista dnevog lista "Danas".
Predavao PR, odnose s medijima i novinarstvo u Poslovnoj školi za PR u Beogradu i Podgorici (1998 - 2000); Trening radionici za odnose s medijima i PR u Beogradu (2000-2009); Novinarskoj školi Udruženja novinara Srbije (2008-2009), Novinarskoj školi Balkan medija tim (2009); seminarima Centra za razvoj neprofitnog sektora ("PR nevladinih organizacija" za NGO u Novom Pazaru, Valjevu, Zrenjaninu, Požegi, Šapcu, Kraljevu, Beogradu, Kladovu, Požarevcu, Smederevu itd. 2001, 2002, 2003, 2004, 2005); seminaru za predstavnike lokalne uprave "PR u javnim službama" (organizatori New Communication Line i Westminster foundation for Democracy, 2001), odnosno 2003. godine; seminarima Instituta za mala i srednja preduzeća (2001); Radionici za odnose s javnošću u okviru Kampa "Grocka 2001" i Trening radionici "PR za NVO" u okviru Kampa "Grocka 2002" (pod pokroviteljstvom Ministarstva za socijalna pitanja Vlade Republike Srbije i Udruženja boraca ratova od 1990. godine); seminarima za predstavnike medija iz cele Srbije "Invalidnost, mediji i PR" u Novom Sadu i Bečeju, 2000. i 2001. godine (organizatori ECHO i Handicap International", "PR radionici" za predstavnike civilnog sektora u Kragujevcu, 2002 (organizator NGO Millennium team) i drugim novinarskim i PR kursevima i seminarima...

 


 

Među predavačima na edukacijama u organizaciji PRAGME bili su i:

 

Slobodan Reljić

Bio je glavni i odgovorni urednik NIN-a, novinar Radio Beograda, "Ilustrovane politike"...

Srđan Radulović

Glavni i odgovorni urednik nedeljnika NIN. Bio je zamenik glavnog i odgovornog urednika "Blica", dopisnik, novinar i urednik "Slobodne Dalmacije", "Borbe", "Nedeljnog telegrafa", "Građanina", "Demokratije", "Evrope"... Autor knjige "Sudbina Krajine".

Zoran Nikolić Zozon

Novinar Radio Beograda. Sarađivao ili sarađuje u "Ošišanom ježu", Radio Beogradu, "Borbi", Jutelu, "Našoj borbi", "Blicu"...

Božidar Andrejić

Urednik u ekonomskom magazinu "Ekonomist", nekadašnji director i zamenik glavnog i odgovornog urednika dnevnog lista "Danas". Bio urednik u NON-u, Borbi, Našoj borbi. Radio u Saveznom sekretarijatu za informacije za vreme premijera Ante Markovića na promociji ekonomskih reformi.

Aleksandra Hristov

Direktor agencije "Hristov consalting", nekadašnji direktor agencije Lex PR. Radila je kao novinar i šef kabineta ministra prosvete.

Zvezdan Mančić

Koordinator Asocijacije novinskih fotografa pri NUNS-u. Fotoreporter lista "Blic". Saradnik brojnih svetskih listova i agencija. Koordinator Asocijacije novinskih fotografa u okviru NUNS-a.

Aleksandra Slađana Milošević

Rock muzičar. Član komisije Ministarstva za kulturu Srbije za transformaciju muzičke industrije.

Nenad Trifunović

Grafički dizajner, radio vizuelni identitet za Komesarijat za ljudska prava pri UN, sportsku opremu "Rang", NVO Bura, Magazin Art 032, kao i web dizajn za RTV B92, Town car (New York), BITEF.

Doc. dr Željko Ivaniš

Profesor na Fakultetu civilne odbrane Univerziteta u Beogradu. Predavao na seminarima iz oblasti interpersonalne i poslovne komunikacije. Doktorat pravno-političkih nauka, diplomirao na Fakultetu političkih nauka i Vazduhoplovno-tehničkoj vojnoj akademiji. Upravnik Centra za studije humane bezbednosti, 2002-2004; član Savete Univerziteta u Beogradu, 2002-2004; član redakcije međunarodnog časopisa Human Security; član Civilian Reform and Oversight Advisory Panel (CRAOP) Ministarstva odbrane SCG; pomoćnik direktora Instituta za ekonomiku i finansije, Beograd; član-osnivač NVO "Centra za civilno-vojne odnose"...

Bojana Lekić

Bila je glavni i odgovorni urednik BKTV, dugogodišnji urednik Radija i TV B-92 i ANEM-a i novinar RTV Studio B, bivši glavni urednik Informativnog programa RTS - TV Beograd.

Snežana Bogdanović

Novinar "Politike" i publicista, stručnjak za oblast marketinga. Autor knjiga iz oblasti marketinga "Direktor voli kisele bombone" i "Betmen iz Zaklopače".

Vjekoslav Radović

Dugogodišnji dopisnik "Rojtersa" iz Jugoslavije, potom dopisnik Tanjuga, pa RTV Studio B iz Njujorka, spoljnopolitički urednik "Blica", "Demokratije" i "Glasa javnosti".

Slaviša Lekić

Glavni i odgovorni urednik magazina "Status". Nekadašnji novinar i urednik u Reporteru, NON-u, "Borbi" i "Našoj borbi". Vođa projekta "Ko je ko u Srbiji", 1993, 1994, 1995. godine.

Dušan Gađanski

Stalni karikaturista podgoričkih "Vijesti" i "Ekspresa" , objavljivao karikature i ilustracije u svim važnijim medijima u zemlji. Dobitnik više domaćih i inostranih nagrada za karikaturu.

mr Bora Miljanović

Direktor PR agencije McCan Ericson, PR menadžer prestolonaslednika Aleksandra, eks PR menadžer BK Group, predavao na Fakultetu za menadžment Univerziteta "Braća Karić", urednik BK TV.

Ivan Mrđen

Nekadašnji direktor "Borbe" i nedeljnika "Vreme" i glavni i odgovorni urednik "Naše borbe". Urednik u "Dugi" i "Danasu", trenutno urednik u dnevniku "Blic". Predavač na više edukacija iz oblasti novinarstva i medija.