Prijava za upis u Trening radionicu za odnose s medijima

Ime i prezime:
eMail adresa:
Kućna adresa: Telefon:
Datum i mesto rođenja:

Srednja škola:
Fakultet:
Kako ste saznali za našu Trening radionicu?

Firma:
Adresa firme: Tel/Fax:
Funkcija:
Dosadašnja iskustva i poslovne aktivnosti:

Jezici:
Rad na računaru:
Druge veštine:
Vozačka dozvola:
Interesovanja:

 

Gore upisani podaci biće provereni i osoba neće biti polaznik kursa pre telefonske provere.