Pragmatični rečnik

PR agencija Pragma
06. april 2008.

 

Pragma je uvela besplatni tečaj prevođenja rogobatnog jezika PR-a i komuniciranja. Javno korišćenje ovih odrednica/pojmova je zabranjeno bez dozvole vlasnika autorskih prava - Pragme.

Analiza sadržaja medija - "istraživanje za stolom" sadržaja informativnih glasila radi određivanja nečijeg mesta i slike u medijima; rezultat istraživanja se predstavlja na opisno-statistički način i iz njega se izvlače određeni zaključci i pouke za temu, događaj ili objekt koji je predmet istraživanja. D. Lalović

Brifing - potiče iz diplomatije; kratko izlaganje, "davanje smernica", ali i "ribanje"; vrsta press konferencije na koju organizator poziva odabrane urednike i novinare da bi im nešto saopštio uz mogućnost da od njih zatraži embargo (zabranu) na saopštenu informaciju ili doziranu upotrebu informacije. J. Šijan

Donatorstvo - odnos u kome donirani dobija materijalnu ili nematerijalnu vrednost, a donator (barem zvanično) ne očekuje ništa za uzvrat. P. Karasović

Fundraising (eng.) - privlačenje sredstava, "upumpavanje" fondova, glavni izvor prihoda neprofitnih organizacija. P. Karasović

Kodeks - "bivša šifra" (kod - eks), pravilo ponašanja primenjeno na razne oblasti društvenog i javnog života; šifrovanje upitnika za istraživanje medijskog sadržaja. D. Lalović

Korporativna društvena odgovornost (eng. Corporate Social Responsibility - CSR) - uzvraćanje društvu/zajednici za dobijenu poslovnu šansu i prilika za pomirenje ličnog i opštedruštvenog interesa. P. Karasović

Mecenstvo - odnos u kome neka bogata osoba (mecena) materijalno podržava talenat, prvenstveno iz oblasti umetnosti. P. Karasović

Monitoring elektronskih medija - "ring" za smišljeno praćenje, (p)osmatranje i "prisluškivanje" nečega ili nekoga na radiju i televiziji. D. Lalović

Pokroviteljstvo - ustupanje ili pozajmljivanje ugleda organizacije ili ličnosti u cilju (po običaju, nematerijalnog) davanja značaja nekom događaju. P. Karasović

Press Clipping - seckanje, skladištenje i kreativno "čitanje" novina. P. Karasović

Propaganda - skup posebnih tehnika komunikacije u cilju masovnog uticaja kroz manipulaciju simbolima i psihologijom mase; uključuje i dezinformacije i laži i nefer odnos prema konkurenciji; isključivo lepša strana priče po onoga koji propagira, uz prikrivanje i poricanje neprijatnih činjenica po sebe. J. Šijan

Publicitet - mera nečije prisutnosti u masmedijima. C. Milivojević

Sound bite - "zvučni komadić", isečak snimljenog materijala u obliku tonske izjave koji se koristi u medijskom predstavljanju događaja kao deo televizijskog priloga. D. Lalović

Spinovanje, spin (spin-doctoring) - izvrtanje činjenica, davanje faktima drugi smisao; veština spletkarenja; dirigovano tumačenje/interpretacija vesti; usmeravanje negativnog publiciteta ka konkurenciji; skretanje pažnje sa tema negativnih po nekog na one koje mu idu u prilog; disciplina na pola puta između PR-a i propagande. C. Milivojević

Sponzorstvo (eng. Sponsorship) - novčani ili nenovčani odnos u kome obe strane nešto dobijaju - sponzorisani npr. novac, avio karte, smeštaj i dr, a sponzor svoju promociju kroz medije, promomaterijal ili neki drugu javnu korist. P. Karasović

Dodajte vaš komentar | Podelite na Fejsbuku