Nastavni program Trening radionice za odnose s medijima

Uvod u PR

 • Definicija pojmova
 • PR i marketing
 • PR i propaganda
 • PR i informisanje
 • PR funkcija strateškog menadžmenta
 • Politički PR

Informaciono-komunikacioni sistemi

Korporativni identitet, korporativna kultura

Javno mnjenje i masovne komunikacije

Pregovaranje, dijalog, debata

 • Kreativna radionica: Debata
 • Psihologija pregovaranja
 • Verbalna i neverbalna komunikacija
 • Vežbe za javne nastupe na zadatu temu

Novinarstvo, vrste medija, novinarski žanrovi

Lični PR

Oglašavanje (advertising) i sajamski nastup

Politički marketing i političke kampanje

 • Politički PR
 • PR i propaganda u politici
 • Vođenje predizborne kampanje
 • Studije slučaja
 • Kreativna radionica

Odnosi s medijima i odnosi s novinarima

 • Institucionalna komunikacija sa medijima
 • Zajedničke akcije sa medijima
 • Organizacija konferencije za štampu
 • Pisanje informacija za štampu
 • Kako komunicirati sa novinarima
 • Press clipping, monitoring elektronskih medija i analiza sadržaja

Neverbalno komuniciranje

 • Neverbalna komunikacija ili jezik tela
 • Ljudi i nasleđeno
 • Prostorne zone komunikacije: intimna, lična, društvena i javna zona
 • Specifičnosti javnog nastupa
 • Studija slučaja i kreativna radionica iz oblasti televizijskog nastupa

Lobiranje i odnosi sa stranim dopisnicima

Nastup na televiziji

Nastup na radiju

 • Specifičnosti radija kao medija
 • Priprema za nastup na radiju
 • Intervju u studiju

Istraživanje čitanosti, gledanosti i slučanosti

 • Javno mnjenje i istraživanja
 • Istraživanje imidža
 • Istraživačke tehnike
 • Studija slučaja i kreativna radionica

Agencijsko novinarstvo

Novinarstvo u štampi

Fotografija u medijima

Mediji i zabava

Interni PR

Organizacija tima u PR-u

Korporativni dizajn

Poslovna komunikacija

Posao i stres