Jednodnevni i dvodnevni seminari

Agencija Pragma u okviru edukativnog sektora organizuje jednodnevne i dvodnevne seminare iz oblasti PR i odnosa s javnošću, marketinga, političkog marketinga, poslovne komunikacije, javnog nastupa, menadžmenta ljudskih resursa, interneta u funkciji PR-a.

Seminari se mogu realizovati i prema potrebama svake pojedine organizacije.

 

Anketa

Izaberite tematske seminare koje biste najviše voleli da pohađate (možete glasati najviše za tri teme):

 

PR, odnosi s javnošću
Politički marketing
Javni nastup
Menadžment ljudskih resursa
Internet u funkciji PR-a
Poslovno komuniciranje