Najkomunikativnije javne ličnosti i organizacije u 2009. prema tradicionalnom istraživanju PR agencije "Pragma"

Ljajić, Ðilas, Dačić, Jeremić...

Beograd, 8. mart 2009. - Rasim Ljajić, ponovo i ubedljivo, a slede Dragan Ðilas, Ivica Dačić, Vuk Jeremić, Rodoljub Šabić i Radovan Jelašić - bili su najkomunikativniji državni funkcioneri u Srbiji tokom 2009. godine, dok je među političarima koji nemaju državnu funkciju opet najupečatljiviji bio Aleksandar Vučić.

Na vrhu ličnosti koje su tokom 2009. - prema mišljenju 100 anketiranih novinara iz najrelevantnijih srpskih medija - na kvalitetan način, promenili svoj imidž u odnosu na prethodnu godinu nalaze se Tomislav Nikolić, Ivica Dačić i Dragan Ðilas.

Najkomunikativniji državni i politički funkcioneri

Pobednici. Autor: Dušan Gađanski, saradnik agencije "Pragma"

 

Među državnim i političkim institucijama najbolje odnose s medijima imali su Ministarstvo za rad i socijalnu politiku, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i privrede, te Narodna banka Srbije - pokazuju rezultati istraživanja "Novinar - Vaš prijatelj" koje je, devetu godinu zaredom, realizovala PR agencija Pragma.

U kategoriji profitnih (privrednih) organizacija najbolje su komunicirali s medijima Delta holding, Telekom MTS, Telenor, Merkator i Banka Intesa, a među neprofitnim organizacijama novinari su izdvojili Specijalnu bolnicu za rehabilitaciju Banja Koviljača.

Među organizovanim događajima koji su obeležili 2009. godinu u Srbiji anketirani novinari su istakli Univerzijadu, sahranu patrijarha srpskog gospodina Pavla i akciju "Očistimo Srbiju".

U tradicionalnom istraživanju "Novinar - Vaš prijatelj" koje, krajem svake godine, sprovodi PR agencija "Pragma", ispitanici analiziraju kvalitet odnosa s medijima organizacija i javnih ličnosti u više kategorija: državne institucije, političke organizacije, privredne i neprivredne organizacije, političke i ostale javne ličnosti, a biraju se i organizacije koje imaju najbolje kanale i sredstva komunikacije s novinarima.

Do sada je anketirano više od 1.400 novinara i urednika medija u Srbiji.

 


 

Kako su novinari glasali svih ovih godina?